Jūsu domēna reģistrācija gaida apstiprinājumu. Skatiet to pēc stundas.
Kad publicēts: 2021.21.5

Liepājas apbedīšanas birojs

Tuvinieka aiziešana aizsaulē ir ļoti sāpīgs un pārdzīvojumiem pilns laiks, kuru katram ir nepieciešams pārdzīvot. 💔 Šajā laikā necenties aizbēgt no pārdzīvojumiem un ilgām, bet tieši otrādi izdzīvo tās, jo kā visiem zināms - laiks dziedē. 🙏

Sēras ir emocionāls process. Kad mēs kaut ko zaudējam (īpaši tuvus vai emocionāli svarīgus cilvēkus), sākas sērošanas process. Sēras un skumjas ir cilvēkam vispārpiemītošas, tās pārdzīvojam vairākas reizes visas dzīves garumā. Sērošanas process ir dabisks.😔

Sēru simptomi var parādīties uzreiz pēc zaudējuma vai novēloti, var būt pārspīlēti, var arī iztrūkt. Akūtie simptomi ir raudāšana, kliegšana, runāšana, vājums, miega traucējumi, pašpārmetumi, vainas izjūta, vai pat halucinācija.

Atceries vērsties pēc palīdzības, ja tāda ir nepieciešama, emocionāla spriedze tuva cilvēka zaudēšanā ir normāla parādība un psihoterapeits var palīdzēt tikt ar to galā.
Sazināties ar mums
Ziņojums ir nosūtīts. Drīzumā ar jums sazināsimies.